phone 0 (312) 210 42 17
email wwwarklb@metu.edu.tr
ARKEOLOJI LABORATUVARI PROJE
Sayfasına Hoşgeldiniz...

PROJE HAKKINDA

ODTÜ Arkeoloji Müzesi, doktora öğrencileri ve araştırma görevlilerince hazırlanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından 115B180 proje numarası altında desteklenen Arkeoloji Laboratuvarı projesinde amaç, arkeolojiyi bir araç olarak kullanarak çocuklara aslında sosyal bilimler ve temel bilimlerin ortak çalışarak bilgi üretiminde bulunabileceğini gösterebilmek, bilimin hayatın içinde olduğunu algılamalarına yardımcı olmaktır. Arkeoloji, özünde temel bilim yöntemlerini en yoğun biçimde kullanan sosyal bilim dalıdır. Bu kapsamda projenin hedefi, arkeoloji yoluyla bilimi ve bilimsel düşünceyi sevdirmek, soru sormayı ve analitik düşünmeyi teşvik etmek, bilimsel konulara merak uyandırmak ve çocukları bilim kariyeri yapmaya özendirmektir. Ayrıca projenin en önemli katma değerlerinden biri de, katılımcıların arkeoloji yoluyla bilimin ve bilimsel düşüncenin yapıtaşlarını öğrenirken, tarih ve kültürel miras kavramlarıyla da tanışıyor olmalarıdır.

Etkinlikler, çocuklara arkeolojik bilginin nasıl elde edildiğini ve yorumlandığını anlatacak şekilde hazırlanmıştır; arkeolojik kazı senaryosu üzerine kuruludur. Öğrencilere hem temel teorik bilgiler verilmekte , hem de onları etkileşimli bir şekilde işin içine katacak çalışmalar yapılmaktadır. Düzenlenen olan aktiviteler her bir grup için iki gün olarak tasarlanmıştır ve toplam dört etkinlikten oluşmaktadır: Arkeoloji, Bioarkeoloji, Çevresel Arkeoloji ve Jeoarkeoloji.

Yapay bir kazı alanı kurgulanarak öğrencilerin etkileşimli bir şekilde bu alanda çalışmaları sağlanmaktadır. Çalışma sırasında önceden kurgulanmış olan mezarlar ve diğer kazı alanlarında çalışmalar yapılmakta, öğrencilerin arkeolojik kazı tekniklerini kullanarak buluntu toplamaları istenmektedir. Buluntular ölçülüp kaydedildikten sonra, tıpkı gerçek bir kazıda olduğu gibi bu malzemeler üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmaktadır. Bu incelemeler çeşitli oyunlar, soru-cevap çalışmaları, bilim setleri ve oyuncakları ve drama teknikleriyle pekiştirilmektedir.


PROJE EKİBİ

Dr. Deniz Erdem, Arkeolog

Dr. Nadire Atıcı, Arkeolog

Çağlar Dölek, Siyaset Bilimi

Mina Şentek, Arkeolog

Ulaş Nacar Jeoloji Mühendisi

Dr. Ali Metin Büyükkarakaya, Antropolog

İlham Sakarya, Arkeolog

Pınar Durgun, Arkeolog

Hasan Can Gemici, Jeoloji Mühendisi

D. Beste Aksoy, Şehir Bölge Planlama

Ebru Gizem Ayten, Arkeolog

Cansu Karamurat, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Murat Dirican, Jeolog


İLETİŞİM

ODTU Arkeoloji Müzesi

ODTU ARKEOLOJİ MÜZESİ

icon 1 ODTU ARKEOLOJİ MÜZESİ

icon 2 0 (312) 210 42 17

icon 2 0 (312) 210 35 92 (FAKS)